ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 12 เดือน 29 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 36
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 August 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 53
ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายกาาร คือ Video Laryngoscope จำนวน 1 เครื่อง 16 August 2019 Written by Passadu 54
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 August 2019 Written by Passadu 52
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 August 2019 Written by Passadu 56
ตารางราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ หลอดเอกซเรย์ จำนวน 1 หลอด 26 July 2019 Written by Passadu 64
ตารางราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ซอง Feedding Begoeo จำนวน 100,000 ใบ 23 July 2019 Written by Passadu 63
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 08 July 2019 Written by Passadu 54
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม) จำนวน ๓ รายการ) 05 July 2019 Written by Passadu 80
ตารางราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 27 June 2019 Written by Passadu 58
Thursday the 27th.