ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 November 2019 Written by Passadu 51
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล 27 November 2019 Written by Passadu 34
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 November 2019 Written by Passadu 32
แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.1 22 November 2019 Written by Passadu 44
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบตุลาคม 2562 (สขร.1) 22 November 2019 Written by Passadu 46
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดตึกพิเศษ ๕ ชั้น, อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน, อาคาร ๔๕ ปี ชั้น ๑ จำนวน ๑๔ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 35
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา ๑๒ เดือน 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ ประเภท (๗๒ รายการ) 08 November 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 40
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ ประเภท (๗๒ รายการ) 08 November 2019 Written by Passadu 36
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังแบบตัดเป็นตาข่าย (Mesh Graft) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 November 2019 Written by Passadu 11
Thursday the 27th.