ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน ๓ รายการ 19 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 277
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 12 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 264
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำใส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ 05 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 274
ราคากลางงานเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 05 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 272
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 03 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 276
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน ๑๗ คน 03 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 266
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อ โครงการ ตกลงราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 03 April 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 267
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ตกลงราคาซื้อโคมไฟส่องเย็บแผลขณะทำคลอด จำนวน ๑ โคม 30 March 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 217
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ตกลงราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 30 March 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 298
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29 March 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 246
Thursday the 27th.