ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 December 2019 Written by Passadu 21
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26 December 2019 Written by Passadu 21
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท รวม 84 รายการ 24 December 2019 Written by Passadu 17
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 December 2019 Written by Passadu 26
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 27
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 18
ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 18 December 2019 Written by Passadu 6
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 16 December 2019 Written by Passadu 29
ประกาศ รายงานเตรียมการจัดซื้อจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 13 December 2019 Written by Passadu 26
Thursday the 27th.