ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน 24 January 2020 Written by Passadu 3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด 24 January 2020 Written by Passadu 3
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 January 2020 Written by Passadu 3
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 22 January 2020 Written by Passadu 3
ประกาศ ขายทอดตลาด บ้านพักผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 หลัง 20 January 2020 Written by Passadu 6
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 16 January 2020 Written by Passadu 6
แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 January 2020 Written by Passadu 8
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย 13 January 2020 Written by Passadu 8
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 13 January 2020 Written by Passadu 6
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09 January 2020 Written by Passadu 9
Sunday the 26th.