ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา ๑๒ เดือน 16 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 3
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2019 Written by Passadu 14
ประกาศ แผนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 5
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 October 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคารแฟลตพักพยาบาล (ศรีมาลา) โรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 October 2019 Written by Passadu 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2019 Written by Passadu 12
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 September 2019 Written by Passadu 12
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 ประเภท (72 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 September 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 13
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ไตเทียม) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 September 2019 Written by Passadu 16
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 14 คน เป็นเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 September 2019 Written by Passadu 8
Sunday the 20th.