ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (งบลงทุน) 07 January 2021 Written by Passadu 23
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายถาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน เป็นเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 December 2020 Written by Passadu 15
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 December 2020 Written by Passadu 29
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 December 2020 Written by Passadu 19
ประกาศ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2020 Written by Passadu 15
ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2020 Written by Passadu 14
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 December 2020 Written by Passadu 20
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 14 December 2020 Written by Passadu 28
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563 14 December 2020 Written by Passadu 12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน เป็นเวลา ๑ ปี 09 December 2020 Written by Passadu 16
Tuesday the 26th.