ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์พยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 2 ประเภท (135 รายการ) 31 March 2020 Written by Passadu 2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 March 2020 Written by Passadu 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 Written by Passadu 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 Written by Passadu 4
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท รวม 84 รายการ 20 March 2020 Written by Passadu 8
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ 20 March 2020 Written by ฝ่ายพัสดุ 10
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 18 March 2020 Written by Passadu 8
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง โรงพยาบาลโพธาราม 18 March 2020 Written by Passadu 8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์พยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๒ ประเภท (๑๓๕ รายการ) 18 March 2020 Written by Passadu 9
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2020 Written by Passadu 11
Tuesday the 31st.