ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ 14 June 2019 Written by Passadu 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11 June 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 12
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในตึกพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 June 2019 Written by Passadu 21
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน 06 June 2019 Written by Passadu 12
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) ประเภทถุงมือ 06 June 2019 Written by Passadu 17
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 17 รายการ 06 June 2019 Written by Passadu 12
ตารางราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ตู้รับชำระค่าบริการอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ 30 May 2019 Written by Passadu 13
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2019 Written by Passadu 18
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 24 May 2019 Written by Passadu 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยตึกพิเศษ ๕ ชั้น (๔๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2019 Written by Passadu 26
Wednesday the 26th.