ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 August 2020 Written by Passadu 7
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม จำนวน 3 รายการ 31 July 2020 Written by Passadu 7
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 July 2020 Written by Passadu 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการจ้างเหมายบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 July 2020 Written by Passadu 13
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 23 July 2020 Written by Passadu 22
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 July 2020 Written by Passadu 15
ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 มิถุนายน 2563 13 July 2020 Written by Passadu 9
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563 13 July 2020 Written by Passadu 11
(ร่าง) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 June 2020 Written by Passadu 33
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 June 2020 Written by Passadu 34
Friday the 7th.