ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2020 Written by Passadu 2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 May 2020 Written by Passadu 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ 20 May 2020 Written by Passadu 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๔๐,๐๐๐ Test 20 May 2020 Written by Passadu 8
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท รวม 84 รายการ 12 May 2020 Written by Passadu 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำ๓อโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2020 Written by ฝ่ายพัสดุ 41
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563 05 May 2020 Written by Passadu 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก 01 May 2020 Written by Passadu 17
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ (ครั้งที่ 2) 27 April 2020 Written by Passadu 27
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๔๐,๐๐๐ test 24 April 2020 Written by Passadu 25
Saturday the 30th.