ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

Category: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Created on Thursday, 19 January 2017 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่3)

-------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

****************************

Tuesday the 31st.