แนวทางการสรุปเวชระเบียน สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

Category: เวชระเบียน
Created on Wednesday, 20 May 2015 Written by ฝ่ายเวชระเบียน

 

 

 

งานเวชระเบียน

เรื่อง แนวทางการสรุปเวชระเบียน สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>

1.แนวทางการสรุปเวชระเบียน

2.ตัวอย่างการรับรองสาเหตุการตาย

3.เงื่อนไขตรวจสอบ ปี2558

 

 

 

Thursday the 26th.