มาร์ช รพ.โพธาราม

Category: มาร์ช รพ.โพธาราม
Created on Thursday, 23 April 2015 Written by Administrator

 

มาร์ชโรงพยาบาลโพธาราม

(คำร้อง-ทำนองโดย อาคม ทีฑวาทิน)

ดนตรี 5 Bars

 

*โรงพยาบาลโพธาราม เลื่องลือนามประสบการณ์งานรักษา

โรคภัยไข้เจ็บมากมายนานา เรารักษาให้หายโดยเร็วไว

 

บุคลากรเราทุกคน งานเลิศกมลห่วงคนป่วยด้วยจริงใจ

ดูแลคนไข้ไม่ไปห่างไหล คอยใส่ใจดังเช่นญาติมิตรมิปาน

 

โรงพยาบาลโพธารามโอฬารสง่า ตระการตาเด่นไพศาล

วิทยาการบรรเจิดชำนาญ แพทย์สุดเชี่ยวชาญรักษาประทับใจ

 

โรงพยาบาลโพธาราม เกริกก้องเกียรติงามชาวโพธารามสร้างไว้

      มวลผองปวงชนทุกคนร่วมใจ สร้างสรรค์ให้เพื่อผองชนคนโพธาราม (ดนตรี 5 Bars)ย้อน *

                                                                                                  ดาวน์โหลดไฟล์ Ringtone และไฟล์เนื้อเพลง >>

 

ฟังเพลงมาร์ช รพ.โพธาราม

  

Friday the 5th.