มอบหมายหน้าที่ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Category: คำสั่งของโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Wednesday, 29 October 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health Service System)

คลิกดูรายละเอียด ที่นี่

Wednesday the 23rd.