แต่งตั้งคณะกรรมการงานดูแลผู้มีอุปการคุณ

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Monday, 27 October 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรียนเชิญ คณะกรรมการงานดูแลผู้มีอุปการคุณทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ดูรายละเอียดเอกสารรายชื่อ คลิกที่นี่

Tuesday the 31st.