ระเบียบโรงพยาบาลโพธารามว่าด้วยการรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาในห้องพิเศษพ.ศ.2557

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Thursday, 09 October 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

คำสั่งโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง ระเบียบโรงพยาบาลโพธารามว่าด้วยการรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาในห้องพิเศษ พ.ศ.2557


 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

Tuesday the 31st.