แนวทางปฏิบัติในการดูแลเจ้าหน้าที่ในเรื่องการลาประเภทต่างๆ

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Friday, 03 October 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

คำสั่งโรงพยาบาลโพธาราม

ที่ ๒๐๘/๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแลเจ้าหน้าที่ในเรื่องการลาประเภทต่าง ๆ


 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

Tuesday the 31st.