Articles

เปิดโครงการ "ชวนคนรักมาบริจาคโลหิต Give Blood Give Love "เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ณ ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 อาคาร 45 ปี โรงพยาบาลโพธาราม

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Wednesday, 17 February 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์

เปิดโครงการ "ชวนคนรักมาบริจาคโลหิต Give Blood Give Love "เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ณ ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 อาคาร 45 ปี โรงพยาบาลโพธาราม

Friday the 5th.