Articles

8-2-2564

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Tuesday, 09 February 2021 Written by Administrator

นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามเป็นประธานในพิธีทำบุญ ใส่บาตรเนื่องในเดือนเกิดของเจ้าหน้าที่(เดือนกุมภาพันธ์) ในโครงการ "เติมใจให้กัน สุขสันต์วันเกิด" Photharam Family วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Friday the 5th.