Articles

4-2-2564-2

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Monday, 08 February 2021 Written by Administrator

วันที่ 4 กพ 64  เวลา13.00น พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ พญ. ชื่นสุข จันทรเมธีกุล รองประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จ.ราชบุรี พญ.กีรติ วงศ์กวินวุฒิ แพทย์เวชปฎิบัติครอบครัว คุณศุภา เพ็งเลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรีพร้อมด้วย สสอ.บางแพ เจ้าหน้าที่ รพสต. วัดแก้ว. และ อสม เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อ.บางแพ ในโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน หมอที่1 คือ อสม(ใกล้ตัว) หมอที่2 คือหมอสาธารณสุข (ใกล้บ้าน) และหมอที่3 คือหมอครอบครัว(ใกล้ใจ) ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล และได้รับการดูแลแบบใกล้ตัว ใกล้บ้าน. ใกล้ใจ

Friday the 5th.