ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 6 ตำแหน่ง (2)

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Friday, 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 6 ตำแหน่ง

รายละเอียด

Tuesday the 31st.