Articles

ขอต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมศิษย์เก่าอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลโพธาราม

Category: ข่าวสาร&กิจกรรม
Created on Thursday, 06 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมแพทย์ ต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมศิษย์เก่าอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลโพธาราม แลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการด้านอายุรกรรม ทั้งด้านอัตรากำลัง ด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย มุมมองของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ช่วยเสริมพลังให้แก่ทีมผู้บริหารและแพทย์ ของเรา ในระดับประเทศ ควรจริงจังกับการจัดการ NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนชาวไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สามารถลดการเกิดโรคได้

Thursday the 26th.