ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม (2)

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Tuesday, 28 January 2020 Written by Administrator

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Tuesday the 31st.