การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Friday, 06 December 2019 Written by Administrator

 

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Thursday the 27th.