ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Monday, 18 November 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

>>รายละเอียด<<

Tuesday the 31st.