ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Wednesday, 06 November 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

>>รายละเอียด<<

Tuesday the 31st.