ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ ๙)

Category: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Created on Monday, 27 November 2017 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ ๙)

>>รายละเอียด<<

Tuesday the 31st.