โรงพยาบาลโพธาราม


29 ถนนขนานทางรถไฟ
70120
อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
032-719400 ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.photharam.com


Download information as: vCard
  

Copy the security code. reload.gif


 

Get directions

From :  or 

To      :  or 

Component ContactMap - gmapfp.org