ข่าวสาร&กิจกรรม
31/07/2019, 16:42
โดย งานสารสนเทศ
31072562-2คุณไพลิน กันทะลักษณ์ และครอบครัวได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม และคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบเงิน...
ข่าวสาร&กิจกรรม
31/07/2019, 16:27
โดย งานสารสนเทศ
31072562-1พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผนดิน...
ข่าวสาร&กิจกรรม
30/07/2019, 15:56
โดย งานสารสนเทศ
30072562-1คุณอภิญญา เชื้อสมบูรณ์ และ นายรณชัย ฤทธิ์คุมพล บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต OMRON HBP-9020 ราคา 55,000 บาท ให้กับแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
02/01/2019, 16:08
โดย งานสารสนเทศ
ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่วันแรกของการทำงาน-เพื่อเป็นศิริมงคล-ขอให้การงานราบรื่น-พบแต่สิ่งดีๆ-คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ปลอดภัย-ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขด้วยเทอญ ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่วันแรกของการทำงาน เพื่อเป็นศิริมงคล ขอให้การงานราบรื่น พบแต่สิ่งดีๆ...
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2018, 23:02
โดย งานสารสนเทศ
20082561ทีมระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.โพธาราม จัดอบรมเพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจ"ความปลอดภัยในการใช้งานระบบแก๊สทางการพยาบาล"...
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2018, 22:36
โดย งานสารสนเทศ
ครอบครัวชาวหนองโพ-มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน-เพื่อร่วมพัฒนาบริการของโรงพยาบาล24 สิงหาคม 2561 นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับความศรัทธาของประชาชน. ครอบครัวชาวหนองโพ มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน...

FreshJoomlaTemplates.com
Saturday the 17th.