ข่าวสาร&กิจกรรม
18/11/2019, 16:55
โดย งานสารสนเทศ
05112562-2คณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ...
ข่าวสาร&กิจกรรม
18/11/2019, 16:37
โดย งานสารสนเทศ
05112562-1ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ คุณมุ่ยเตียง แซ่ฮ้อ บริจาคทรัพย์ 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม ณ วัดโพธาราม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน...
ข่าวสาร&กิจกรรม
18/11/2019, 16:11
โดย งานสารสนเทศ
01112562โรงพยาบาลโพธารามรับการตรวจมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/10/2019, 22:24
โดย งานสารสนเทศ
10102562-3คุณแม่สุรินทร์ จิตตพุทธิและลูกหลาน บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ NIHON KOHDEN 1 เครื่อง ราคา 120 ,000 บาท...
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/10/2019, 22:22
โดย งานสารสนเทศ
10102562-2ศ.พญ.อุษา ทิสยากร มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลโพธารามเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล...
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/10/2019, 22:06
โดย งานสารสนเทศ
10102562-1โรงพยาบาลโพธาราม ได้เปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มเติมจากเดิม ประกอบด้วย หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis Intensive care Unit...

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 26th.