• newboss2564
ข่าวสาร&กิจกรรม
12/01/2021, 14:06
โดย งานสารสนเทศ
11-1-2564-2นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม และภริยา (พญ.ชื่นสุข จันทรเมธีกุล) นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมออกกำลังกายใน Concept “Walk...
ข่าวสาร&กิจกรรม
12/01/2021, 12:01
โดย งานสารสนเทศ
12-1-2564วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมโรงพยาบาลโพธาราม ที่ไปช่วยโรงพยาบาลสนาม วัดโกรกกรากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19...
ข่าวสาร&กิจกรรม
10/01/2021, 22:39
โดย งานสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร-คณะแพทย์-และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธารามร่วมต้อนรับ-นายแพทย์สุเทพ-จันทรเมธีกุล-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม-พร้อมครอบครัว-และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร-ณ-ห้องประชุมสารวจี-ชั้น-9-อาคารเฉลิมพระเกียรติฯวันที่ 9 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธารามร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมครอบครัว...
ข่าวสาร&กิจกรรม
09/01/2021, 14:47
โดย งานสารสนเทศ
คณะแพทย์-ผู้บริหาร-ผู้มีอุปการคุณ-และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม-ร่วมแสดงความยินดีให้กับนายแพทย์เกรียงศักดิ์-คำอิ่ม-ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า-จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะแพทย์ ผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมแสดงความยินดีให้กับนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
04/12/2020, 16:54
โดย งานสารสนเทศ
30พย2563-เปิด-ods วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิด“ศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day...
ข่าวสาร&กิจกรรม
30/10/2020, 11:35
โดย งานสารสนเทศ
29-10-2563วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม...

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 26th.