ข่าวสาร&กิจกรรม
17/09/2019, 22:45
โดย งานสารสนเทศ
16092562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 โรงพยาบาลโพธาราม "เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา" นำโดยคุณ สุภา เพ็งเลา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน...
ข่าวสาร&กิจกรรม
17/09/2019, 22:30
โดย งานสารสนเทศ
13092562คุณทองหยิบ ตัณฑ์เจริญรัตน์ และคุณฟองจันทร์ ปู่หงษ์ ร่วมบริจาคทรัพย์ 20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม นำโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
17/09/2019, 22:23
โดย งานสารสนเทศ
1209256212 กันยายน พศ. 2562  เนื่องในวันครบรอบวันเกิดครบ 67 คุณ วรพล อร่ามกิจโพธา มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทปี ร่วมกับคุณศุภฤกษ์...
ข่าวสาร&กิจกรรม
17/09/2019, 22:11
โดย งานสารสนเทศ
04092562คุณบัณฑิต คุณฐิติรัตน์ ประดิษฐานุวงษ์ บริจาคเครื่อง infution pum จำนวน 2 เครื่อง และ โต๊ะคร่อมเตียง (Overbed table) จำนวน 2 ตัว...
ข่าวสาร&กิจกรรม
17/09/2019, 21:59
โดย งานสารสนเทศ
30082562 30 สิงหาคม 2562 ครอบครัวพันธุ์เมธิศร์ มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลโพธารามจำนวน 150,000 บาท เพื่อใช้ปรับปรุงห้องพิเศษของโรงพยาบาล และจำนวน...
ข่าวสาร&กิจกรรม
28/08/2019, 20:17
โดย งานสารสนเทศ
25082562โครงการ "ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ" ปี4 ครั้งที่2 ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 100...

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 24th.