รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี