ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี