ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม