ที่อยู่ :: 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ :: 032-355300 ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย
Email :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax :: 032-233594
แผนที่ :: โรงพยาบาลโพธาราม