ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) เป็นเวลา ๑๒ เดือน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)