ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา 44 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/12NadhP1kVmB8UtQv_nkeFG0XCt1-kPfM/view?usp=sharing