ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/12NadhP1kVmB8UtQv_nkeFG0XCt1-kPfM/view?usp=sharing