ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในหน่วยงานพิเศษ 5 ชั้น,หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน,อาคาร 45 ปี จำนวน 14 คน เป็นเวลา 12 เดือน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)