ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ นาย เป็นเวลา ๑ ปี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/12NadhP1kVmB8UtQv_nkeFG0XCt1-kPfM/view?usp=sharing