ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)