คุณวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม
โดยมีวาระติดตามการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลโพธาราม และการจัดงานกลอฟการกุศล ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

ข่าวผู้บริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd